fbpx
My video
Welkom bij pc-matic te sijsele - damme Support

Organisaties werken steeds meer samen en hebben steeds meer te maken met externe medewerkers, nevenvestigingen, buitenlokaties of 3e partijen die gebruik maken van hun netwerken.

Het beperkt zich niet tot technologiëen alleen: de diensten die vroeger afzonderlijke infrastructuren gebruikten (data, telefonie, productie, videobewaking, beveiliging, radio/tv) worden steeds meer gebundeld op één infrastructuur die gebaseerd is op Ethernet, IP en draadloze standaarden.

Door de toename van beschikbare bandbreedte op internet en bij netwerkleveranciers voor externe verbindingen is de grens tussen Local Area Network en Wide Area Network aan het vervagen. Voor steeds meer organisaties heeft het internet ogenschijnlijk dezelfde eigenschappen als het LAN.

De bundeling van verschillende diensten die elk hun eigen eisen aan het netwerk stellen én het gebruik ervan door meerdere interne- of externe organisaties tegelijk stelt nieuwe eisen aan de netwerkinfrastructuur.

Vroeger was een eenvoudig en onbeheerd data-netwerk voldoende. Tegenwoordig moet het netwerk flexibel tussen diensten en organisaties worden opgedeeld, veilig en betrouwbaar.
Hiervoor zijn een aantal technologiëen ontwikkeld waarmee het mogelijk is om verkeersstromen op diensten- én organisatieniveau correct te scheiden en te prioriseren.
Het correct instellen van het netwerk is daarmee veel complexer en bewerkelijker geworden.
Het vereist gedegen ontwerp en zorgvuldige uitvoering. De toegenomen capaciteit van het internet geeft nieuwe mogelijkheden, maar roept ook nieuwe vragen op: hoe ziet het netwerkdesign eruit, welke technologiëen moeten er worden toegepast? 

Pc-matic bvba streeft een geïntegreerde aanpak na waarbij volgende aspecten aan bod komen: 

  • Netwerken LAN/WAN (bekabeling, hubs, switches, routers, ... )  
  • Internet diensten (BELGACOM / Telenet datalijnen )
  • Netwerken nodes (servers, werkstations, workflow)
  • Groupware (email, agenda, workflow)
  • Netwerk security (backup, anti-virus, UPS, Internet-firewall)
  • Host connectivity (AS/400, UNIX WINDOWS)
  • Network management
  • Application-enabling servers (SQL, MTS, IIS, Index)